CSS DOESN"T EFFECT THE HTML

Go down

Solved CSS DOESN"T EFFECT THE HTML

Post by DeathDunk98* on December 14th 2014, 9:18 pm

I have this html code I want to add to a html page:
Code:
<!doctype html>
<html>
            <head>
            <title>Artikujt e ditës> </title>
         <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css" />
            </head>
            <body>
<div id="wrapper">
<div id="header">
<div id="logo"> Artikujt e ditës</div>
</div>

<div id="content">
<div class="post">
<h1>Si u krijua Adema nga te gjitha ngjyrat e tokes</h1>
<p><b>Njeriu i pare, ademi (alejhi selam) u krijua nga te gjitha ngjyrat e tokes</b>
<br />
<br />
Nga sahabiu Ebu Musa El-Esharij transmetohet se Pejgamberi alejhis selam ka thene:
<br />
"Vertete Allahu i lartesuar e krijoi Ademin alejhis selam nga nje kapje (grusht, marrje) qe e kapi(morri) nga e tere toka; andaj bijte e Ademit dolen simbas llojit te tokes, ka prej tyre te kuq, te zinje, te bardhe, te lehte e te vrazhdte, ne mesin e tyre te keqinje dhe te mire".
<br />
E ka permendur Hattabiu (rahimehullah) ne El-Ezleh fq.155.
Muhadithi Albani rahimehullah e ka saktesuar ne Sahih Sunen Ebi Davud (4693).
<br />
<br />
<i><b>Burimi: www.mjeksiaislame.com</i></b>

</p>
</div>

<div class="post">
<h1>Allahu dëgjon dhe shikon</h1>
<p><b>Argument është fjala e Tij:
<br />
<br />
<b>"Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj, që diskutoi me ty për burrin e vet dhe iu ankua Atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse Ai dëgjon dhe sheh gjithçka."</b>(Muxhadileh 1)
<br />
<br />
<b>"Sigurisht që Allahu e ka dëgjuar fjalën e atyre të cilët e thanë: "Allahu është i varfër, kurse ne jemi të pasur."</b>(Al Imran 181)
<br />
<br />
<b>"Vallë, a mos kujtojnë ata se Ne nuk e dëgjojmë fjalët e tyre tinëzare dhe bisedat e tyre të fshehta?
<br />
<br />
"Pa dyshim, Ne dëgjojmë, ndërsa të dërguarit Tanë (engjëj) që janë pranë tyre, shënojnë."</b> (Zuhruf 80)
<br />
<br />
<b>"Unë jam me ju, dëgjoj dhe shoh."</b>(Ta Ha 46)
<br />
<br />
<i>Burimi: www.mjeksiaislame.com</i>
</div>
</div>
            </body>

</html>
 
and I have this css that when I add it to CSS STYLESHEET it messes the forum and it doesn't effect this html that I created. Can you please help me fix this css as it has to be and to affect this html.
Code:
{
margins: 0px;
padding: 0px;
}
body {
font-size: 14px;
font-color: 000000;
}
#wrapper {
width: 800px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

#header {
background-color: #CCCCCC;
width: 100%;
margin-bottom: 10px;
}
#logo {
text-shadow: 1px 1px 1px #eeeeee;
color: #ffffff;
font-size: 36px;
margin: 10px 0px 0px 10px;
}

.post {
background-color: #ffffff;
padding: 5px;
border: 1px solid #cccccc;
margin-bottom: 5px;
}

h1 {
font-size: 18px;
}

.post p {
margin-bottom: 10px;
}
.post p:last-child {
margin-bottom: 0px;
}
avatar
DeathDunk98*
Forumember

Posts : 479
Reputation : 3
Language : Shqip

Back to top Go down

Solved Re: CSS DOESN"T EFFECT THE HTML

Post by Ange Tuteur on December 14th 2014, 9:48 pm

Hello @Deathdunk,

You must add the CSS to the HTML page as an inline stylesheet. Paste this in the <head> element of your HTML page :
Code:
<style type="text/css">
{
margins: 0px;
padding: 0px;
}
body {
font-size: 14px;
font-color: 000000;
}
#wrapper {
width: 800px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}

#header {
background-color: #CCCCCC;
width: 100%;
margin-bottom: 10px;
}
#logo {
text-shadow: 1px 1px 1px #eeeeee;
color: #ffffff;
font-size: 36px;
margin: 10px 0px 0px 10px;
}

.post {
background-color: #ffffff;
padding: 5px;
border: 1px solid #cccccc;
margin-bottom: 5px;
}

h1 {
font-size: 18px;
}

.post p {
margin-bottom: 10px;
}
.post p:last-child {
margin-bottom: 0px;
}
</style>
avatar
Ange Tuteur
Forumaster

Male Posts : 13202
Reputation : 2918
Language : EN10, FR5, JA5
Location : Macungie, PA

https://github.com/SethClydesdale

Back to top Go down

Solved Re: CSS DOESN"T EFFECT THE HTML

Post by DeathDunk98* on December 14th 2014, 10:00 pm

This topic is solved.
avatar
DeathDunk98*
Forumember

Posts : 479
Reputation : 3
Language : Shqip

Back to top Go down

Solved Re: CSS DOESN"T EFFECT THE HTML

Post by Ange Tuteur on December 14th 2014, 10:01 pm

Topic archived
avatar
Ange Tuteur
Forumaster

Male Posts : 13202
Reputation : 2918
Language : EN10, FR5, JA5
Location : Macungie, PA

https://github.com/SethClydesdale

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum